Eesti Finantsnõustajate Liit on Euroopa Finantsplaneerijate Assotsiatsiooni liige ning omab õigust litsenseerida Euroopa Finantsnõustjate programmi alusel.


LIIKMEKS ASTUMINE

EFAA

Eesti Finantsnõustajate Liit (Estonian Financial Advisory Association) on finantsnõustajate kutseühing, mille eesmärk on tõsta ja ühtlustada finantsnõustamise taset. 

KES?

EFAA liikmeks saab olla iga füüsiline isik, kes pakub finantsnõustamise teenust ning on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

Miks?

Kutseühingusse kuulumine võimaldab ühingu liikmetel arendada kutsetegevust, osa saada üritustest ja seminaridest ning hoida end professionaalselt kõrgel tasemel

Kuidas?

Liikmeks saamise avaldus tuleb esitada Eesti Finantsnõustajate Liidu juhatusele kirjalikult või kasutades registreerumise vormi EFAA koduleheküljel.