EFPA ESTONIA EETIKAKOODEKS JA SERTIFITSEERIMISEKSAMID


Eetikakoodeks

Rahvusvaheliselt tunnustatud sertfikaadieksamid toimuvad 26. aprill 2018 kell 11.00 Tallinna Tehnikaülikoolis Majandusteaduskonna majas SOC-313 allolevale tasemele:

EIA (European Investment Assistant)

Registreerimise eksamile toimub e-maili teel.
Eksamile pääsemise eelduseks on eksami- ja sertifikaaditasu laekumine EFPA Estonia arveldusarvele.

Selleks palume saata sooviavaldus oma nime ja kontaktandmetega aadressil 
tiina.sooba@efaa.ee hiljemalt 23.04.2018

EFAA